Leverancier: Microsoft

Naam: Windows Software Development Kit

Versie: 10

Download: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=616887

Silent installatie werkwijze

Het opzetten van een silent installatie verloopt in twee stappen. Het downloadbestand sdksetup.exe is een web-based installer, waardoor eerst de benodigde componenten gedownload dienen te worden. De volgende componenten zijn naar wens toe te voegen:

Stap 1 - Silent installatie voor downloaden gewenste componenten

Gangbare parameters:

sdksetup.exe /features <featureA> <featureB> /layout [<path>] /log <path>\<file> /quiet /norestart /ceip <on|off>

Voor het downloaden van enkel de componenten Windows Performance Toolkit en Debugging Tools For Windows:

sdksetup.exe /features OptionId.WindowsPerformanceToolkit OptionId.WindowsDesktopDebuggers /layout C:\Sources\Win10SDK /log C:\Sources\win10sdk-dwnld.txt /quiet /norestart /ceip off

Na uitvoering van dit commando bevinden zich in de folder C:\Sources\Win10SDK de benodigde installatiebestanden voor een offline-installatie welke beschreven is in de volgende stap.

Stap 2 - Silent installatie

Gangbare parameters:

<download-path>\sdksetup.exe /features + /log <path>\<file> /quiet /norestart /ceip <on|off>

Voorbeeld:

C:\Sources\Win10SDK\sdksetup.exe /features + /log C:\Sources\win10sdk.txt /quiet /norestart /ceip off</strong></code></span>

Let op: Het plus-teken (+) specificeert alle componenten die in de voorafgaande download zijn geselecteerd.