Leverancier: Microsoft

Naam: Windows Assessment and Deployment Kit

Versie: 10

Download: https://msdn.microsoft.com/windows/hardware/dn913721.aspx

Silent installatie 1/2 - Download

Het opzetten van een silent installatie verloopt in twee stappen. Het downloadbestand adksetup.exe is een web-based installer, waardoor eerst de benodigde componenten gedownload dienen te worden. In tegenstelling tot de Windows 10 SDK zijn de diverse features van de Windows 10 ADK niet te selecteren bij het downloaden, waardoor alle features opgehaald dienen te worden.

Download-commando: 

adksetup.exe /layout C:\Sources\Win10ADK /log C:\Sources\win10adk-dwnld.txt /quiet /norestart /ceip off

Na uitvoering van dit commando bevinden zich in de folder C:\Sources\Win10ADK de benodigde installatiebestanden voor een offline-installatie welke beschreven is in de volgende paragraaf.

Silent installatie 2/2 - Uitvoering

Bij de offline-installatie kan bepaald worden welke ADK-features geïnstalleerd zullen worden op het doelsysteem. Hieronder de features op een rij:

Gangbare parameters:

<download-path>\adksetup.exe /features <featureA> <featureB> /log <path>\<file> /quiet /norestart /ceip <on|off>

Voorbeeld:

C:\Sources\Win10ADK\adksetup.exe /features OptionId.DeploymentTools OptionId.WindowsPreinstallationEnvironment OptionId.ImagingAndConfigurationDesigner OptionId.UserStateMigrationTool /log C:\Sources\win10adk.txt /quiet /norestart /ceip off

Met deze voorbeeld-installatie worden de voor Microsoft Deployment Toolkit (MDT) vereiste ADK-features Deployment Tools, Windows PE, ICD en USMT geïnstalleerd. Om alle features te installeren, gebruik de parameter /features +.