Leverancier: Adobe

Naam: Reader

Versie: 11

Compatibiliteit: Windows 7 en hoger | Windows Server 2008 R2 en hoger

Download Adobe Reader 11: ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/11.x/11.0.00/nl_NL/

Download Adobe Customization Wizard XI: ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/11.x/11.0.00/misc/

Silent installatie werkwijze

Adobe levert een tool genaamd Adobe Customization Wizard XI, waarmee een silent installatie geconfigureerd kan worden. Tevens kunnen diverse configuratieopties op eenvoudige wijze aangepast worden.

Stap 1 - Download Adobe Reader 11 en Adobe Customization Wizard XI

Er zijn in totaal drie bestanden benodigd. Download de hieronder vermelde bestanden en plaats ze in de folder C:\Sources\AdbRdr11 (of een eigen folder naar keuze):

Merk op dat de naamgeving van de bovenstaande bestanden versieafhankelijk is. In de hierna beschreven stappen zullen eerdergenoemde bestandsnamen gehanteerd worden, maar vervang deze door de meest actuele versies indien van toepassing.

Stap 2 - Installeer de Adobe Customization Wizard XI - tool

Start de executable CustWiz11003_en_US.exe en houd tijdens de installatie alle standaardopties aan.

Stap 3 - Extraheren Adobe Reader 11 installatiebestanden

De Customization Wizard XI-tool heeft de installatiebestanden van Adobe Reader 11 nodig om de gewenste configuratie te kunnen instellen. Hiertoe dient het volgende commando te worden uitgevoerd:

AdbeRdr11000_nl_NL.exe -sfx_o"C:\Sources\AdbRdr11\Unzipped" -sfx_ne

De installatiebestanden worden uitgepakt in de subfolder .\Unzipped. Deze folder wordt automatisch aangemaakt door de Adobe Reader 11 installer.

Stap 4 - Configureer de Adobe Reader 11 installatieset

Open de Customization Wizard XI-tool en kies voor menuopties File > Open Package. Selecteer vervolgens in de folder C:\Sources\AdbRdr11\Unzipped het bestand AcroRead.msi.

CustomizationWizard Open MSI

Na openen van het AcroRead.msi-bestand verschijnen links in de Customization Wizard XI-tool diverse categorieen waarmee de gewenste configuratie ingesteld kan worden. Elke te wijzigen categorie wordt hieronder kort toegelicht met daarbij de aanbevolen configuratie beschreven.

Stap 4.1 - Personalization Options

CustomizationWizardXI PersonalizationOptions

Te wijzigen configuratie-items:

[X] Suppress display of End User License Agreement (EULA): hiermee wordt het vertonen van het EULA-scherm bij de eerste start van Adobe Reader 11 voorkomen.

Stap 4.2 - Installation Options

CustomizationWizardXI Installation Options

Te wijzigen configuratie-items:

[O] Make Reader the default PDF viewer: hiermee wordt tijdens de installatie afgedwongen dat de diverse PDF bestandsextenties aan Adobe Reader 11 worden gekoppeld.

[ ] Enable Optimization: hiermee wordt voorkomen dat een defragmentatie-routine tijdens de installatie uitgevoerd wordt. Dit verkort de installatietijd.

[O] Silently (no interface): onderdrukken van voortgangsindicatoren tijdens installatie

[O] Suppress reboot: onderdrukken van mogelijke herstarts tijdens installatie

Stap 4.3 - Shortcuts

CustomizationWizardXI Shortcuts

Desktop\Acrobat Reader XI: het is een Microsoft best practice om géén snelkoppelingen te plaatsen op het bureaublad van de gebruiker tijdens een installatie.

Stap 4.4 - Security

CustomizationWizardXI Security

[O] Files from potentially unsafe locations: PDF-bestanden die bijvoorbeeld via het internet gedownload en geopend worden, dienen in een zogenaamde beveiligde sandbox-omgeving geopend te worden zodat kwaadaardige PDF-bestanden geen schade aan kunnen richten op de computer.

Enhanced Security Settings

Om PDF-bestanden van vertrouwde lokaties te kunnen gebruiken zonder dat deze vergezeld gaan van waarschuwingen bij het openen ervan, kunnen URL's en bestands-/folderlocaties opgegeven worden. In dit stappenplan is als voorbeeld een intranet-site als vertrouwd aangemerkt: https://intranet.

Optioneel kunnen voor een extra beveiligingslaag de volgende twee opties ingeschakeld worden, zodat voorkomen wordt dat gebruikers per abuis onveilige locaties toevoegen aan de lijst met vertrouwde lokaties.

[X] Prevent end users from trusting files and folders

[X] Prevent end user from adding trusted hosts

Stap 4.5 - WebMail Profiles

CustomizationWizardXI WebMail Profile

[X] Prevent end user from configuring WebMail profile: schakel het gebruik van WebMail profielen uit indien document workflows binnen een organisatie dit niet vereisen.

Stap 4.6 - Online Services and Features

CustomizationWizardXI OnlineServices

[X] Disable product updates: het updaten wordt doorgaans door software-management tools uitgevoerd. Derhalve niet wenselijk om de update-functie van Adobe Reader 11 zelf te gebruiken.

Load trusted root certificates from Adobe = Enable & Install silently: Adobe Reader 11 gebruikt een aantal Certificate Root Authorities als onderdeel van het Adobe Acrobat Trust List programma. Met deze instelling wordt bepaald dat de bijbehorende root certificaten op regelmatige basis bijgewerkt worden zonder hinder voor de gebruiker.

[X] In Adobe Reader, disable Help > Purchase Adobe Acrobat: overbodige menu-entry

[X] Disable Help > Digital Editions: overbodige menu-entry

[X] Disable Product Improvement Program: overbodige menu-entry

[X] Disable all Adobe online services based workflows and entry points: alle Adobe Online-mogelijkheden uitschakelen

Stap 4.7 - Direct Editor

Voeg aan de Property-table de volgende eigenschap toe (rechterklik muis > Add Row):

Hiermee wordt de installatie van de Adobe Acrobat Update Service voorkomen, aangezien het toepassen van updates door software-managementsystemen uitgevoerd zal worden.

CustomizationWizardXI Disable ARM Service

Stap 5 - Genereer MSI Transform bestand

Nadat de diverse opties geconfigureerd zijn, kunnen deze opgeslagen worden naar een MSI Transform (*.mst)-bestand. Gebruik hiervoor binnen de Customization Wizard XI-tool de menuopties Transform > Generate Transform. Geef een bestandsnaam in (bijvoorbeeld AcroRead.mst) en sla deze op in de .\Unzipped-folder. Sluit vervolgens de Customization Wizard XI-tool. Mocht daarbij de vraag komen of het bestand AcroRead.msi opgeslagen dient te worden > kies voor 'Yes'. Hierdoor zal het setup.ini-bestand worden voorzien van onder meer de MST-parameter.

CustomizationWizardXI SaveTransfarm

Stap 6 - Plaats Update-bestand in .\Unzipped-folder

Om de installatieset compleet te maken dient nog handmatig het eerder gedownloade update-bestand AcrobatUpd11019.msp gekopieerd te worden naar de C:\Sources\AdbRdr11\Unzipped-folder. De inhoud van de Unzipped-folder ziet er als volgt uit:

CustomizationWizardXI Unzipped Folder

Stap 7 - Silent installatie

Een silent installatie kan op twee manieren uitgevoerd worden:

Voor een setup.exe-installatie gecombineerd met het update-bestand (*.MSP) dient het Setup.ini-bestand in de .\Unzipped-folder aangepast te worden. Voeg de volgende regel toe onderaan de sectie [Product]:

CustomizationWizardXI SetupINI