Leverancier: Adobe

Naam: Acrobat Reader

Versie: DC (2015 Classic Track)

Compatibiliteit: Windows 7 en hoger | Windows Server 2008 R2 en hoger

Download Adobe Acrobat Reader DC: ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/Acrobat2015/

Download Adobe Acrobat Customization Wizard DC: ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/AcrobatDC/misc/

Silent installatie werkwijze

Adobe levert een tool genaamd Acrobat Customization Wizard DC, waarmee een silent installatie geconfigureerd kan worden. Tevens kunnen diverse configuratieopties op eenvoudige wijze aangepast worden.

Stap 1 - Download Acrobat Reader DC en Acrobat Customization Wizard DC

Er zijn in totaal drie bestanden benodigd. Download de hieronder vermelde bestanden en plaats ze in de folder C:\Sources\AdbRdrDC (of een eigen folder naar keuze):

Merk op dat de naamgeving van de bovenstaande bestanden versieafhankelijk is. In de hierna beschreven stappen zullen eerdergenoemde bestandsnamen gehanteerd worden, maar vervang deze door de meest actuele versies indien van toepassing.

Stap 2 - Installeer de Acrobat Customization Wizard DC - tool

Start de executable CustWiz1500920069_en_US_DC.exe en houd tijdens de installatie alle standaardopties aan.

Stap 3 - Extraheren Adobe Acrobat Reader DC installatiebestanden

De Customization Wizard DC-tool heeft de installatiebestanden van Acrobat Reader DC nodig om de gewenste configuratie te kunnen instellen. Hiertoe dient het volgende commando te worden uitgevoerd:

AcroRdr20151500630033_MUI.exe -sfx_o"C:\Sources\AdbRdrDC\Unzipped" -sfx_ne

De installatiebestanden worden uitgepakt in de subfolder .\Unzipped. Deze folder wordt automatisch aangemaakt door de Acrobat Reader DC installer.

Stap 4 - Configureer de Acrobat Reader DC installatieset

Open de Customization Wizard DC-tool en kies voor menuopties File> Open Package. Selecteer vervolgens in de folder C:\Sources\AdbRdrDC\Unzipped het bestand AcroRead.msi.

CustomizationWizard Open MSI

Na openen van het AcroRead.msi-bestand verschijnen links in de Customization Wizard DC-tool diverse categorieen waarmee de gewenste configuratie ingesteld kan worden. Elke te wijzigen categorie wordt hieronder kort toegelicht met daarbij de aanbevolen configuratie beschreven.

Stap 4.1 - Personalization Options

CustomizationWizardDC PersonalizationOptions

Te wijzigen configuratie-items:

[X] EULA Option: hiermee wordt het vertonen van het EULA-scherm bij de eerste start van Acrobat Reader DC voorkomen.

Stap 4.2 - Installation Options

CustomizationWizardDC Installation Options

Te wijzigen configuratie-items:

[O] Make Reader the default PDF viewer: hiermee wordt tijdens de installatie afgedwongen dat de diverse PDF bestandsextenties aan Acrobat Reader DC worden gekoppeld.

[ ] Enable Optimization: hiermee wordt voorkomen dat een defragmentatie-routine tijdens de installatie uitgevoerd wordt. Dit verkort de installatietijd.

[O] Silently (no interface): onderdrukken van voortgangsindicatoren tijdens installatie

[O] Suppress reboot: onderdrukken van mogelijke herstarts tijdens installatie

Stap 4.3 - Shortcuts

CustomizationWizardDC Shortcuts

Desktop\Acrobat Reader DC: het is een Microsoft best practice om géén snelkoppelingen te plaatsen op het bureaublad van de gebruiker tijdens een installatie.

Stap 4.4 - Security

CustomizationWizardDC Security

[O] Files from potentially unsafe locations: PDF-bestanden die bijvoorbeeld via het internet gedownload en geopend worden, dienen in een zogenaamde beveiligde sandbox-omgeving geopend te worden zodat kwaadaardige PDF-bestanden geen schade aan kunnen richten op de computer.

Enhanced Security Settings

Om PDF-bestanden van vertrouwde lokaties te kunnen gebruiken zonder dat deze vergezeld gaan van waarschuwingen bij het openen ervan, kunnen URL's en bestands-/folderlocaties opgegeven worden. In dit stappenplan is als voorbeeld een intranet-site als vertrouwd aangemerkt: https://intranet.

Optioneel kunnen voor een extra beveiligingslaag de volgende twee opties ingeschakeld worden, zodat voorkomen wordt dat gebruikers per abuis onveilige locaties toevoegen aan de lijst met vertrouwde lokaties.

[X] Prevent end users from trusting files and folders

[X] Prevent end user from adding trusted hosts

Stap 4.5 - WebMail Profiles

CustomizationWizardDC WebMail Profile

[X] Prevent end user from configuring WebMail profile: schakel het gebruik van WebMail profielen uit indien document workflows binnen een organisatie dit niet vereisen.

Stap 4.6 - Online Services and Features

CustomizationWizardDC OnlineServices

[X] Disable product updates: het updaten wordt doorgaans door software-management tools uitgevoerd. Derhalve niet wenselijk om de update-functie van Acrobat Reader DC zelf te gebruiken.

Load trusted root certificates from Adobe = Enable & Install silently: Acrobat Reader DC gebruikt een aantal Certificate Root Authorities als onderdeel van het Adobe Acrobat Trust List programma. Met deze instelling wordt bepaald dat de bijbehorende root certificaten op regelmatige basis bijgewerkt worden zonder hinder voor de gebruiker.

[X] Disable Upsell: middels aanschaf van extra onderdelen kan de functionaliteit van Acrobat Reader DC uitgebreid worden. Dit dient niet door de gebruiker zelf geinitieerd te gebruiken, vandaar de aanbeveling om deze functionaliteit uit te schakelen.

[X] Disable all services: tenzij een cloud-dienst daadwerkelijk wordt toegepast binnen de organisatie, is het wenselijk om overbodige functionaliteit uit te schakelen.

Stap 4.7 - Direct Editor

Voeg aan de Property-table de volgende eigenschap toe (rechterklik muis > Add Row):

Hiermee wordt de installatie van de Adobe Acrobat Update Service voorkomen, aangezien het toepassen van updates door software-managementsystemen uitgevoerd zal worden.

CustomizationWizardDC Disable ARM Service

Stap 5 - Genereer MSI Transform bestand

Nadat de diverse opties geconfigureerd zijn, kunnen deze opgeslagen worden naar een MSI Transform (*.mst)-bestand. Gebruik hiervoor binnen de Customization Wizard DC-tool de menuopties Transform > Generate Transform. Geef een bestandsnaam in (bijvoorbeeld AcroRead.mst) en sla deze op in de .\Unzipped-folder. Sluit vervolgens de Customization Wizard DC-tool. Mocht daarbij de vraag komen of het bestand AcroRead.msi opgeslagen dient te worden > kies voor 'Yes'. Hierdoor zal het setup.ini-bestand worden voorzien van onder meer de MST-parameter.

CustomizationWizardDC SaveTransfarm

Stap 6 - Plaats Update-bestand in .\Unzipped-folder

Om de installatieset compleet te maken dient nog handmatig het eerder gedownloade update-bestand AcroRdr2015Upd1500630096_MUI.msp gekopieerd te worden naar de C:\Sources\AdbRdrDC\Unzipped-folder. De inhoud van de Unzipped-folder ziet er als volgt uit:

CustomizationWizardDC Unzipped Folder

Stap 7 - Silent installatie

Een silent installatie kan op twee manieren uitgevoerd worden:

Voor een setup.exe-installatie gecombineerd met het update-bestand (*.MSP) dient het etup.ini-bestand in de .\Unzipped-folder aangepast te worden. Voeg de volgende regel toe onderaan de sectie [Product]:

CustomizationWizardDC SetupINI