Voordat Windows 10 uitgerold wordt, is het verstandig om na te gaan welke Windows Apps standaard opgenomen (provisioned) zijn in het Windows ISO-bestand die je voor je deployment gaat gebruiken. Apps zoals MSN Nieuws/Bing News en XBox zijn niet erg wenselijk om beschikbaar te stellen aan gebruikers in bedrijfsomgevingen.

Get-AppxProvisionedPackage

Hieronder de stappen die genomen moeten worden om van een door Microsoft uitgegeven Windows ISO-bestand de ingebouwde (provisioned) Windows Apps uit te lezen:

  1. Koppel het ISO-bestand zodat de inhoud middels een schijfletter (X:) uit te lezen valt
  2. Voer het commando Get-WindowsImage -ImagePath X:\sources\install.wim uit > hiermee wordt het index-nummer zichtbaar (doorgaans 1)
  3. Voer het commando Mount-WindowsImage -ImagePath X:\sources\install.wim -Path C:\Mount -Index 1 -ReadOnly uit: de inhoud van het install.wim bestand is nu gemount op folder C:\Mount (maak deze folder op voorhand aan).
  4. Via Get-AppXProvisionedPackage -Path C:\Mount | ft DisplayName zijn de ingebouwde (provisioned) Windows Apps inzichtelijk. Het DisplayName-attribuut kun je gebruiken om in scripts bij de uitrol ongewenste Windows Apps te verwijderen
  5. Ontkoppel het WIM-image via Dismount-WindowsImage -Path C:\Mount -Discard

Vorige artikel