Hoeveel geheugen wordt er aan dom0 toegekend door een Citrix XenServer-host? Tot aan Citrix XenServer-versie 6.2 was dit vast ingesteld op 768MB, ongeacht de hoeveelheid fysieke geheugen in de host.

Dynamisch dom0-geheugen

Sinds XenServer-versie 6.5 wordt het hoeveelheid dom0-geheugen mede bepaald aan de hand van de fysieke geheugenomvang. Zo zullen hosts met 64GB of meer geheugen een dom0-omgeving met 4GB ingesteld krijgen.

Wijzigen hoeveelheid dom0-geheugen

Indien 4GB teveel van het goede is in het geval er bijvoorbeeld slechts een gering aantal virtuele machines op de host aanwezig zijn, dan bestaat de mogelijkheid het dom0-geheugen terug te schroeven. Hiertoe is het volgende commando beschikbaar:

/opt/xensource/libexec/xen-cmdline --set-xen dom0_mem=<nn>M,max:<nn>M

Zo kan bijvoorbeeld 2GB geheugen aan dom0 toegekend worden met het volgende commando:

/opt/xensource/libexec/xen-cmdline --set-xen dom0_mem=2048M,max:2048M

Let op: Citrix raadt aan om minimaal 1GB geheugen aan dom0 toe te kennen, getuige de inhoud van Citrix-artikel CTX134951.

Overzicht relatie fysiek geheugen en dom0-geheugen

Fysiek geheugen Dom0 geheugen
4-24GB 752MB
24-48GB 2GB
48-64GB 3GB
>64GB 4GB

Volgende artikel Vorige artikel